Đi chợ Tết Đà Nẵng, khám phá vật dụng cổ xưa

Đi chợ Tết Đà Nẵng, khám phá vật dụng cổ xưa

Những chiếc mâm đồng, bàn là Liên Xô, đèn dầu Hoa Kỳ, thậm chí là những tháp phù đồ bằng đồng, đồng hồ cổ, cho đến những hiện vật thời chiến tranh như ba lô, bi đông, xẻng, điện đàm… qua...