Infographic: 10 sự kiện KHCN trong nước nổi bật năm 2017

.

Năm 2017 chứng kiến nhiều sự kiện khoa học công nghệ nổi bật, như Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công nghệ, Đài thiên văn Nha Trang chính thức hoạt động, hay Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Hòa Lạc.

10 sự kiện KHCN trong nước
Luật chuyển giao công nghệ
Đài thiên văn Nha Trang
Giải thưởng
Kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam
Nhà máy sản xuất máy bay

Nguồn: khoahoc.tv