Nửa triệu đồng một quả bưởi "khổng lồ" bày mâm ngũ quả

.
Nửa triệu đồng một quả bưởi
 
 
Nửa triệu đồng một quả bưởi "khổng lồ" bày mâm ngũ quả

 Anh Tú

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net